สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

แสวงบุญไหว้พระ ๙ วัดจังหวัดปราจีนบุรี

แสวงบุญไหว้พระ ๙ วัดจังหวัดปราจีนบุรี

  

ไหว้พระ  ๙  วัด  ขจัดทุกข์จังหวัดปราจีนบุรี

ปี  ๒๕๕๓ ปีท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี วัดกระทุ่มแพ้ว  วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง มีอายุกว่า ๑๑๐ ปี สักการะหลวงพ่อคำ พระประธานในอุโบสถ เยี่ยมชมมณฑปประดิษฐานหลวงพ่อ บุญทิม นุตฺตโม สัมผัสความสงบสะอาด ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ และชมอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังสวยงามมากเพียงแห่งเดียวในภูมิภาคนี้วัดท้าวอู่ทอง  ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง ปราจีนบุรี เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งที่มีอายุถึง ๖๐๐ กว่าปี นมัสการพระพุทธรูปทั้ง ๔ องค์ สมัยพระเจ้าอู่ทอง ทรงพระนามว่า พระกกุสันธพุทธเจ้า, พระโกนาคมณพุทธเจ้า ,พระกัสสปพระพุทธเจ้า, พระศรีศากยมุนีโคดมพุทธเจ้า และสักการะรูปเหมือนหลวงพ่อมุ้ย อดีตเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี ผู้สร้างมณฑปที่ประดิษฐานองค์พระและมีกุฏิไม้ที่สวยงาม
วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ  ตำบลโคกปีบ  อำเภอศรีมโหสถ  เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า๑๘๐ ปี  นมัสการต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิซึ่งเจ้าเมืองศรีมโหสถนำหน่อมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์  สถานที่ตรัสรู้จากประเทศศรีลังกา  เป็นต้นโพธิ์ขนาดใหญ่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยมีอายุกว่า ๒,๐๐๐  ปี และเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรี  สักการะพระพุทธรูปจำลองของหลวงพ่อพุทธโสธร  หลวงพ่อวัดบ้านแหลมพระอารามหลวงวัดแก้วพิจิตร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  เป็นพระอารามหลวงแห่งที่สองของจังหวัดปราจีนบุรี  มีอายุกว่า  ๑๓๐  ปี  สักการะ   พระรัตนสุวรรณ  พระพุทธรูปทองคำทรงเครื่อง  ประดับอัญมณีปางมารวิชัย และ พระพุทธอภัยทาน(หลวงพ่ออภัยทาน)ที่สร้างโดยเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งได้รับการพิสูจน์ว่ามีหนึ่งเดียวในโลก  เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมการก่อสร้างอุโบสถ  ๔  ชาติ ได้แก่  ไทย  จีน  ยุโรป  เขมร    และชมพิพิธภัณฑ์มีชีวิต  นอกจากนั้นยังเป็นเขตอภัยทาน  ร่วมปล่อยปลา  และให้อาหารปลาเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต


วัดบางแตน 
ตำบลบางแตน  อำเภอบ้านสร้าง  เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า ๒๐๐ ปี  มีหลวงพ่อคุ้ม  พระพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัยสมัยอู่ทอง  สร้างเป็นชิ้นส่วนสามารถถอดออกได้ถึง  ๑๖  ชิ้น  สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับมอบจากรัฐบาลประดิษฐานอยู่ด้านหน้าอุโบสถ เยี่ยมชมสถานที่ประทับพักแรมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช ครั้งเสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี  เมื่อวันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๔๕๑  และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน  ที่ควรค่าแก่การศึกษา 


ขอบคุณภาพวัดสง่างาม จากhttp://www.prachinpost.com/index.php?action=media;sa=album;in=25;nw;start=0
วัดสง่างาม  ตำบล   บางบริบูรณ์  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  มีอายุกว่า  ๑๐๐  ปี  สักการะ “พระพุทธรังสีวิสุทธิโมลีโลก”
  พระประธานปางมารวิชัย  มนัสการพระประธานองค์เก่า  รอยพระพุทธบาทจำลอง  และรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อผิว  พระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังรูปหนึ่งของภาคตะวันออก  อดีตเจ้าอาวาสที่มีความเมตตาธรรมสูงในวิหาร  และลอดอุโบสถที่มีความเชื่อว่าจะทำให้เกิดโชคลาภและหายจากโรคภัย  บานประตูหน้าต่างอุโบสถไม้เกาะสลักลวดลายสวยงาม  มีภาพจิตกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติและพระเจ้า   สิบชาติ  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน  ที่ควรค่าแก่การศึกษา


พระอารามหลวงวัดบางกระเบา  เป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของจังหวัดปราจีนบุรี  ตั้งอยู่ตำบลบางกระเบา  อำเภอบ้านสร้าง   เป็นวัดที่มีอายุ  ๑๗๐  กว่าปี  สักการะพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง “หลวงพ่อจาด”ที่มีคาถาอาคมแก่กล้า  และสร้างวัตถุมงคลไว้มากมาย  สมัยสงครามอินโดจีน  เยี่ยมชมเรือก๋งของรัชกาลที่  ๕  ที่ทรงพระราชทานให้  ชม มณฑปหลวงพ่อจาด  พระมหาเจดีย์(อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)  ชมพิพิธภัณฑ์ของใช้หลวงพ่อจาด  และค้างคาวแม่ไก่ที่มี  นับร้อยตัว 

 

วัดบางคาง  ตำบลรอบเมือง  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  มีอายุ  ๑๔๐  กว่าปี สักการะพระมงคลสุนทรพระพุทธรูปหินทราย  อายุร้อยกว่าปี   สักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยา  สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือพระเจ้าตากขณะนั้น ตีฝาวงล้อมพม่ามุ่งหน้าสู่เมืองจันทร์  และนมัสการพระครูสุนทรธรรมประยุต(หลวงพ่อเนาะ) พระเกจิอาจารย์  ของจังหวัดปราจีนบุรีที่ยังมีชีวิตอยู่


วัดป่ามะไฟ  ตำบลโคกไม้ลายอำเภอเมืองปราจีนบุรี มีอายุกว่า๑๘๐ปี  นมัสการ “พระพุทธอุดมผล” พระประธานประจำ อุโบสถ มนัสการรูปเหมือนสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี และรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อเส็ง เกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัด พร้อมสัมผัสกับสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเฉลิมพระเกียรติ ที่บริเวณภายในวัด สงบ สะอาด สว่าง ร่มรื่น เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม ที่อุดมไปด้วยต้นไม้ใหญ่นานาพันธุ์ นอกจากนั้นยังมีอุโบสถ วิหารร่วมสมัยที่สวยงาม

 

 


สนใจท่องเที่ยววัดปฏิบัติธรรม ติดต่อ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี
http://pri.onab.go.th/
โทร. ๐๓๗ ๔๕๔ ๕๐๘ , ๐๘๕ ๖๑๑ ๒๒๘๘


Tags : ไหว้พระ ๙ วัด ปราจีนบุรี

view