สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

รายชื่อวัดในจังหวัดปราจีนบุรี (แยกเป็นรายตำบล)

รายชื่อวัดในจังหวัดปราจีนบุรี (แยกเป็นรายตำบล)

 

 

รายชื่อวัดในจังหวัดปราจีนบุรี (แยกเป็นรายตำบล )
ที่ ชื่อวัด หมู่ที่ ตำบล อำเภอ
1 วัดป่าทรงคุณ หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี
2 วัดหลวงปรีชากูล หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี
3 วัดศรีมงคล หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี
4 วัดแจ้ง หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี
5 วัดอุดมวิทยาราม หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี
6 วัดป่าทรงคุณ 3 ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี
7 วัดลำดวน 4 ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี
8 วัดแก้วสามัคคี 7 ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี
9 หนองกระจับ 7 ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี
10 โยธาราษฎร์ศรัทธาธรรม 8 ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี
11 ดงพระราม 9 ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี
12 ประสาธน์รังสรรค์ 2 ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี
13 ภักดีสุนทราวาส 3 ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี
14 ดงขี้เหล็ก 4 ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี
15 หนองทะเล 5 ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี
16 ศรีมงคล 6 ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี
17 หนองจวง 8 ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี
18 นิโครธาวาส 9 ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี
19 รัตนรังษี 10 ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี
20 ธรรมารามประดิษฐ์ 12 ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี
21 ห้วยเกษียณใหญ่ 12 ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี
22 สุนทรศรัทธาธรรม 13 ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี
23 ศรีเจริญราษฎร์ศรัทธาราม 13 ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี
24 คุ้มเจริญ 14 ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี
25 ศรีเงินเจริญสุข ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี
26 บ้านพระ 3 บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี
27 หนองบัว 5 บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี
28 เนินดินแดง 7 บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี
29 หนองจอก 11 บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี
30 บ้านยาง 12 บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี
31 อมาตยาราม 14 บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี
32 เขาอีโต้ 14 บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี
33 หัวเขา 14 บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี
34 หนองประเทือง 17 บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี
35 วัดเทวบุตร รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี
36 เรไร 2 รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี
37 บางคาง 5 รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี
38 มะกอกสีมาราม 8 รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี
39 วัดโบสถ์ 4 วัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี
40 ต้นสะตือ 6 วัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี
41 นาบุญเฉลิมราษฎร์ 8 วัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี
42 สันทรีย์ 9 วัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี
43 แหลมหิน 1 ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี
44 เนินอีแจน 2 ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี
45 เกาะเค็ดใน 3 ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี
46 หนองปรือ 5 ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี
47 แหลมไผ่ 8 ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี
48 ท่าเรือ 9 ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี
49 เกาะเค็ดนอก 10 ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี
50 จิกสูง 9 ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี
51 ป่าวิเวการาม 6 ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี
52 เนินกลาง 2 เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
53 เนินหอม 4 เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
54 หนองแท่นพระ 4 เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
55 เนินบาก 5 เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
56 หนองงูเหลือม 5 เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
57 เนื่องเกียรตินิกร 6 เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
58 หนองเต่า 7 เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
59 บูรพาราม 8 เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
60 นาปรือ 9 เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
61 ท่าศาลา 11 เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
62 บ่อแร่ 12 เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
63 ธารเรา 13 เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
64 เนินสูงวนาลัย 14 เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
65 เขาธรรมขันธ์ 15 เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
66 วังน้ำขุ่น 15 เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
67 ห้วยเกษียณ 16 เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
68 เนินไม้หอม 17 เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
69 ใหม่เนินสูง 18 เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
70 สง่างาม 2 บางบริบูรณ์ เมืองปราจีนบุรี
71 ท้าวอู่ทอง 3 โคกไม้ลาย เมืองปราจีนบุรี
72 ป่ามะไฟ 4 โคกไม้ลาย เมืองปราจีนบุรี
73 บึงสามัคคีราษฎร์ 5 โคกไม้ลาย เมืองปราจีนบุรี
74 หนองชะอม 6 โคกไม้ลาย เมืองปราจีนบุรี
75 คชสารมุนี 7 โคกไม้ลาย เมืองปราจีนบุรี
76 กระแจะ 1 ท่างาม เมืองปราจีนบุรี
77 เลียบ 2 ท่างาม เมืองปราจีนบุรี
78 หาดสะแก 11 ท่างาม เมืองปราจีนบุรี
79 ดอนเจดีย์ 1 โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี
80 เทพประสิทธิยาราม 3 โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี
81 โคกมะกอก 1 โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี
82 ดงยาง 7 โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี
83 ประชาวาสอัมพวัน 7 โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี
84 ทุ่งตะลุมพุก 9 โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี
85 ทุ่งไม้ค้าง 9 โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี
86 สุวรรณวิทยาราม 10 โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี
87 บางแขยง 11 โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี
88 หัวกรด 5 บางเดชะ เมืองปราจีนบุรี
89 สามัคคีภิรมย์ 6 บางเดชะ เมืองปราจีนบุรี
90 บางตาล่า 6 บางเดชะ เมืองปราจีนบุรี
อำเภอกบินทร์บุรี
ที่ ชื่อวัด หมู่ที่ ตำบล อำเภอ
1 วัดกลางเมืองเก่า 2 เมืองเก่า กบินทร์บุรี
2 วัดศีรษะเมือง 3 เมืองเก่า กบินทร์บุรี
3 วัดศรีบุญเรือง 4 เมืองเก่า กบินทร์บุรี
4 วัดแก้วฟ้ารังษี 5 เมืองเก่า กบินทร์บุรี
5 วัดอัมพวัน 7 เมืองเก่า กบินทร์บุรี
6 วัดเวฬุวนาราม 8 เมืองเก่า กบินทร์บุรี
7 วัดราษฎร์รังษี 9 เมืองเก่า กบินทร์บุรี
8 วัดมหาไชย 10 เมืองเก่า กบินทร์บุรี
9 วัดหลวงบดินทร์เดชา 11 เมืองเก่า กบินทร์บุรี
10 วัดสว่างอารมณ์ 12 เมืองเก่า กบินทร์บุรี
11 วัดป่าประดู่ (ธ) 13 เมืองเก่า กบินทร์บุรี
12 วัดท่าข่อย 14 เมืองเก่า กบินทร์บุรี
13 วัดนครกบินทร์ 16 เมืองเก่า กบินทร์บุรี
14 วัดวังดินสอ 1 วังท่าช้าง กบินทร์บุรี
15 วัดวังมะกรูด 4 วังท่าช้าง กบินทร์บุรี
16 วัดวังกวาง 11 วังท่าช้าง กบินทร์บุรี
17 วัดสระขุด 2 นนทรี กบินทร์บุรี
18 วัดโนนสะอาด 6 นนทรี กบินทร์บุรี
19 วัดมุ่งประสิทธิ์ 8 นนทรี กบินทร์บุรี
20 วัดหนองบัว 9 นนทรี กบินทร์บุรี
21 วัดนูประสาทวราวาส 10 นนทรี กบินทร์บุรี
22 วัดศรีสุวรรณาราม 12 นนทรี กบินทร์บุรี
23 วัดตันทาราม 14 นนทรี กบินทร์บุรี
24 วัดชามีพุทโธวาท 15 นนทรี กบินทร์บุรี
25 วัดรัตนโชติการาม 3 วังดาล กบินทร์บุรี
26 วัดอินทร์ประชาราษฎร์ 4 วังดาล กบินทร์บุรี
27 วัดรัตนชมภู 11 วังดาล กบินทร์บุรี
28 วัดสามัคคีสโมสร 12 วังดาล กบินทร์บุรี
29 วัดใหม่พรหมสุวรรณ 13 วังดาล กบินทร์บุรี
30 วัดหนองศรีวิชัย 14 วังดาล กบินทร์บุรี
31 วัดไพบูลย์ศรัทธาทำ 15 วังดาล กบินทร์บุรี
32 วัดบ้านแก่ง 3 วังตะเคียน กบินทร์บุรี
33 วัดหนองหอย (ใหม่) 4 วังตะเคียน กบินทร์บุรี
34 วัดโพธิ์ศรีถาวร 6 วังตะเคียน กบินทร์บุรี
35 วัดหนองคล้า 7 วังตะเคียน กบินทร์บุรี
36 วัดเนินสูง 8 วังตะเคียน กบินทร์บุรี
37 ใหม่สระบุรี 8 วังตะเคียน กบินทร์บุรี
38 วัดคลองระกำ 9 วังตะเคียน กบินทร์บุรี
39 วัดจันทรังษี 12 วังตะเคียน กบินทร์บุรี
40 วัดหนองคล้า 1 ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี
41 วัดบุญกิด 2 ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี
42 วัดป่าภาวนาธรรม 2 ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี
43 วัดหนองนมหนู 3 ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี
44 วัดปทุมสราราม 5 ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี
45 วัดเขาลูกช้าง 5 ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี
46 วัดหนองตลาด 7 ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี
47 วัดคลองร่วมพัฒนา 9 ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี
48 วัดลาดไพจิตร 13 ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี
49 วัดสิกขวัฒนาราม 1 ย่านรี กบินทร์บุรี
50 วัดวาปีรัตนาราม 2 ย่านรี กบินทร์บุรี
51 วัดย่านรี 5 ย่านรี กบินทร์บุรี
52 วัดตรอกปลาไหล 6 ย่านรี กบินทร์บุรี
53 วัดโคกสว่าง 7 ย่านรี กบินทร์บุรี
54 วัดเขาวงศ์ 9 ย่านรี กบินทร์บุรี
55 วัดสำโรง 4 นาแขม กบินทร์บุรี
56 วัดบรรพตเขมาราม 4 นาแขม กบินทร์บุรี
57 วัดศรีสวัสดิ์ 6 นาแขม กบินทร์บุรี
58 วัดท่าอุดมสมบูรณาราม 9 นาแขม กบินทร์บุรี
59 วัดเนาวรัตนาราม 10 นาแขม กบินทร์บุรี
60 วัดเจริญราษฎร์รังสรรค์ 11 นาแขม กบินทร์บุรี
61 วัดนาคำ 1 บ้านนา กบินทร์บุรี
62 วัดหนองสังข์ 3 บ้านนา กบินทร์บุรี
63 วัดสมศรีราษฎร์ 4 บ้านนา กบินทร์บุรี
64 วัดวัฒนารังษี 5 บ้านนา กบินทร์บุรี
65 วัดหนองนาใน 6 บ้านนา กบินทร์บุรี
66 วัดหนองโดน 10 บ้านนา กบินทร์บุรี
67 วัดบรรพตรัตนาราม 4 เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี
68 วัดทุ่งแฝก 2 กบินทร์ กบินทร์บุรี
69 วัดพระยาทำ 3 กบินทร์ กบินทร์บุรี
70 วัดปากแพรก 3 กบินทร์ กบินทร์บุรี
71 วัดคชรัตน์ 4 กบินทร์ กบินทร์บุรี
72 วัดนางเลง 5 กบินทร์ กบินทร์บุรี
73 วัดสระดู่ศรัทธาทำ 6 กบินทร์ กบินทร์บุรี
74 วัดโคกป่าแพง 7 กบินทร์ กบินทร์บุรี
75 วัดโนนสูง 8 กบินทร์ กบินทร์บุรี
76 วัดศรีกบินทร์วนาราม 8 กบินทร์ กบินทร์บุรี
77 วัดโสมสุทธาวาส 10 กบินทร์ กบินทร์บุรี
78 วัดคลองกลาง 10 กบินทร์ กบินทร์บุรี
79 วัดโคกอุดม 1 หนองกี่ กบินทร์บุรี
80 วัดโคกขี้เหล็ก 2 หนองกี่ กบินทร์บุรี
81 วัดโคกลาน 3 หนองกี่ กบินทร์บุรี
82 วัดอุดมสันติ 5 หนองกี่ กบินทร์บุรี
83 วัดศรีวนาลัย 6 หนองกี่ กบินทร์บุรี
84 วัดเนินแสงทอง 7 หนองกี่ กบินทร์บุรี
85 วัดคลองมะเลา 8 หนองกี่ กบินทร์บุรี
86 วัดเหลืองทองรังษี 1 บ่อทอง กบินทร์บุรี
87 วัดกรุงราษฎร์บำรุง 3 บ่อทอง กบินทร์บุรี
88 วัดบ่อทองรังสรรค์ 6 บ่อทอง กบินทร์บุรี
89 วัดหนองไผ่ล้อม 8 บ่อทอง กบินทร์บุรี
90 วัดหนองจรเข้ (ธ) 9 บ่อทอง กบินทร์บุรี
91 วัดป่าหาดนางแก้ว 1 หาดนางแก้ว กบินทร์บุรี
92 วัดหาดสูง 2 หาดนางแก้ว กบินทร์บุรี
93 วัดวังบัวทอง 4 หาดนางแก้ว กบินทร์บุรี
อำเภอประจันตคาม
ที่ ชื่อวัด หมู่ที่ ตำบล อำเภอ
1 แจ้ง 1 ประจันตคาม ประจันตคาม
2 ศรีประจันตคาม 2 ประจันตคาม ประจันตคาม
3 ทัพช้าง 4 ประจันตคาม ประจันตคาม
4 ดงไชยมัน 7 ประจันตคาม ประจันตคาม
5 บางไผ่ 8 ประจันตคาม ประจันตคาม
6 เกาะเสือ 1 ประจันตคาม ประจันตคาม
7 ไชยมงคล 1 เกาะลอย ประจันตคาม
8 หนองกระจับ 3 เกาะลอย ประจันตคาม
9 สัปปโคน 4 เกาะลอย ประจันตคาม
10 บ้านด่านศรัธาอุดม 5 เกาะลอย ประจันตคาม
11 มงคลชัย 7 เกาะลอย ประจันตคาม
12 บ้านหอย 1 บ้านหอย ประจันตคาม
13 หนองชาติ 4 บ้านหอย ประจันตคาม
14 คลองคล้า 6 บ้านหอย ประจันตคาม
15 เกาะแดง 7 บ้านหอย ประจันตคาม
16 เกาะมะไฟ 9 บ้านหอย ประจันตคาม
17 หนองหัวคู 1 หนองแสง ประจันตคาม
18 ประดิษฐาราม 4 หนองแสง ประจันตคาม
19 ประสาทรังสฤษดิ์ 5 หนองแสง ประจันตคาม
20 บ้านไผ่ 6 หนองแสง ประจันตคาม
21 ดงบัง 1 ดงบัง ประจันตคาม
22 จันทรังษี 2 ดงบัง ประจันตคาม
23 บ้านโนน 3 ดงบัง ประจันตคาม
24 ศรีมงคล 9 ดงบัง ประจันตคาม
25 เนินผาสุข 1 คำโตนด ประจันตคาม
26 ตะเคียนทอง 2 คำโตนด ประจันตคาม
27 นิโครธาวาส 3 คำโตนด ประจันตคาม
28 คำภู 3 คำโตนด ประจันตคาม
29 เกตุการาม 4 คำโตนด ประจันตคาม
30 คำเลียบ 5 คำโตนด ประจันตคาม
31 อรัญญาราม 6 คำโตนด ประจันตคาม
32 มะกอกแก้ว 7 คำโตนด ประจันตคาม
33 กำแพง 8 คำโตนด ประจันตคาม
34 ศรีจันทาราม 9 คำโตนด ประจันตคาม
35 สอนิมิตร 10 คำโตนด ประจันตคาม
36 หนองคุ้ม 11 คำโตนด ประจันตคาม
37 สามัคคีธรรม 12 คำโตนด ประจันตคาม
38 เนินสูง 15 คำโตนด ประจันตคาม
39 ใหม่กวางทอง 16 คำโตนด ประจันตคาม
40 ศรีสุทธาวาส 18 คำโตนด ประจันตคาม
41 หนองแก้ว 2 หนองแก้ว ประจันตคาม
42 พรหมประสิทธิ์ 3 หนองแก้ว ประจันตคาม
43 ไทรงาม 4 หนองแก้ว ประจันตคาม
44 เกาะพันซาโพธิยาลัย หนองแก้ว ประจันตคาม
45 โคกเขื่อน 11 หนองแก้ว ประจันตคาม
46 บุฝ้าย 1 บุฝ้าย ประจันตคาม
47 นาแขม 3 บุฝ้าย ประจันตคาม
48 โคกสว่าง 4 บุฝ้าย ประจันตคาม
49 บ้านหว้าน 6 บุฝ้าย ประจันตคาม
50 บ้านด่าน(ท่าเรือ) 10 บุฝ้าย ประจันตคาม
51 ขิงกระชาย 13 บุฝ้าย ประจันตคาม
52 บ้านคุ้ม 1 โพธิ์งาม ประจันตคาม
53 บ้านโง้ง (ธ) 2 โพธิ์งาม ประจันตคาม
54 โนนสะอาด 3 โพธิ์งาม ประจันตคาม
55 ประตูดาน (บ้านยาง) 5 โพธิ์งาม ประจันตคาม
56 อินทร์ไตรย์ 6 โพธิ์งาม ประจันตคาม
57 โคกอู่ทอง 7 โพธิ์งาม ประจันตคาม
58 โคกกรวด 7 โพธิ์งาม ประจันตคาม
59 ประจันตคามเสมาราม (ธ) 10 โพธิ์งาม ประจันตคาม
60 ประเถท 11 โพธิ์งาม ประจันตคาม
61 โคกบ้าน 12 โพธิ์งาม ประจันตคาม
62 เขาน้อย 13 โพธิ์งาม ประจันตคาม
63 ทุ่งยาว 16 โพธิ์งาม ประจันตคาม
64 พรหมรังษี 17 โพธิ์งาม ประจันตคาม
อำเภอศรีมหาโพธิ
1 หัวหว้าสามัคคี 1 หัวหว้า ศรีมหาโพธิ
2 เกาะสมอ 2 หัวหว้า ศรีมหาโพธิ
3 เกาะแก้วสถาวร 4 หัวหว้า ศรีมหาโพธิ
4 หัวซาธรรมิการาม 5 หัวหว้า ศรีมหาโพธิ
5 เนินผาสุข 7 หัวหว้า ศรีมหาโพธิ
6 หนองหูช้าง 8 หัวหว้า ศรีมหาโพธิ
7 หนองปรือน้อย 9 หัวหว้า ศรีมหาโพธิ
8 หนองระเนตร 11 หัวหว้า ศรีมหาโพธิ
9 โคกอุดมดี 12 หัวหว้า ศรีมหาโพธิ
10 คลองสมบูรณ์ 13 หัวหว้า ศรีมหาโพธิ
11 ป่าทรงธรรม 1 ท่าตูม ศรีมหาโพธิ
12 หลังถ้ำ 3 ท่าตูม ศรีมหาโพธิ
13 บุยายใบ 4 ท่าตูม ศรีมหาโพธิ
14 เขาดิน 5 ท่าตูม ศรีมหาโพธิ
15 โป่งไฝ่ 7 ท่าตูม ศรีมหาโพธิ
16 ชัยมงคล 1 ดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ
17 ใหม่ดงกระทงยาม 3 ดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ
18 ราษฎร์นิยม 4 ดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ
19 ดอนใหญ่ 5 ดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ
20 ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 1 กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ
21 แสงจันทร์ 2 กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ
22 ใหม่นาบุญ 3 กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ
23 ทุ่งประพาส 4 กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ
24 สุทธิธรรม 4 กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ
25 สิรัณดอน 1(ต้นตาล) 1 หาดยาง ศรีมหาโพธิ
26 ธรรมโพธิศรี 2 หาดยาง ศรีมหาโพธิ
27 บุพพาราม 1 บางกุ้ง ศรีมหาโพธิ
28 โพธิญาณ 1 1 หนองโพรง ศรีมหาโพธิ
29 แปลงประดู่ 2 หนองโพรง ศรีมหาโพธิ
30 หนองโพรง 3 หนองโพรง ศรีมหาโพธิ
31 ปทุมวนาวาส 5 หนองโพรง ศรีมหาโพธิ
32 นพคุรทอง 7 หนองโพรง ศรีมหาโพธิ
33 ปรือวายใหญ่ 8 หนองโพรง ศรีมหาโพธิ
34 ปรือวนาราม 8 หนองโพรง ศรีมหาโพธิ
35 มาบเหียง 10 หนองโพรง ศรีมหาโพธิ
36 ใหม่ประชุมชน 11 หนองโพรง ศรีมหาโพธิ
37 สัมพันธ์ 1 สัมพันธ์ ศรีมหาโพธิ
38 บ้านกุดตาเสก 6 สัมพันธ์ ศรีมหาโพธิ
39 ประทุมบูชา 1 บ้านทาม ศรีมหาโพธิ
40 โพธิ์ทอง 4 บ้านทาม ศรีมหาโพธิ
41 อรัญญไพรศรี 5 บ้านทาม ศรีมหาโพธิ
42 หาดนางแก้ว 7 บ้านทาม ศรีมหาโพธิ
43 ใหม่กรงทอง ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ
44 อินทรแบก 3 ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ
45 มะขามทอง 7 ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ
46 หว้าเอน 8 ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ
47 หนองหอย 10 ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ
48 อัมพวันครุฑธาวาส 4 บางกุ้ง ศรีมหาโพธิ
อำเภอบ้านสร้าง
1 กระทุ่มแผ้ว 4 กระทุ่มแผ้ว บ้านสร้าง
2 มูลเหล็ก (ธ) 5 บ้านสร้าง บ้านสร้าง
3 บ้านสร้าง 7 บ้านสร้าง บ้านสร้าง
4 ทวีชลขันธ์ 8 บ้านสร้าง บ้านสร้าง
5 ท่ากระทุ่ม 10 บ้านสร้าง บ้านสร้าง
6 บางเตย 3 บางเตย บ้านสร้าง
7 ยายเม้าเตี้ย 5 บางเตย บ้านสร้าง
8 คลองหอทอง 6 บางเตย บ้านสร้าง
9 คลองเฆ่ 8 บางเตย บ้านสร้าง
10 บางกระเบา 6 บางกระเบา บ้านสร้าง
11 ตาลหกต้น 9 บางกระเบา บ้านสร้าง
12 วังขอน 2 บางปลาร้า บ้านสร้าง
13 บางปลาร้า 4 บางปลาร้า บ้านสร้าง
14 นิคมพัฒนา 6 บางปลาร้า บ้านสร้าง
15 อินทาราม 5 บางยาง บ้านสร้าง
16 เทพพิทักษ์บุญญารามฯ 9 บางยาง บ้านสร้าง
17 ใหม่โพธิ์เย็น 11 บางยาง บ้านสร้าง
18 บางแตน 2 บางแตน บ้านสร้าง
19 บางต้นจิก 9 บางแตน บ้านสร้าง
20 พิกุลวนาราม 2 บางพลวง บ้านสร้าง
21 หัวไผ่ 5 บางพลวง บ้านสร้าง
22 พิทักษ์โสภณ 9 บางพลวง บ้านสร้าง
23 สมบูรณ์ทรัพย์ 6 บางขาม บ้านสร้าง
อำเภอนาดี
1 พันธ์ศรี 1 นาดี นาดี
2 สามัคคีพัฒนาราม 4 นาดี นาดี
3 สระจาน 6 นาดี นาดี
4 โนนสูง 7 นาดี นาดี
5 ศรีโพธิ์ทอง 9 นาดี นาดี
6 บุสูง 10 นาดี นาดี
7 ระเบาะเกตุ 11 นาดี นาดี
8 สระแท่น 13 นาดี นาดี
9 ด่านตะกั่วสามัคคี 14 นาดี นาดี
10 ทับไทรธรรมาราม 1 แก่งดินสอ นาดี
11 แก่งดินสอ 6 แก่งดินสอ นาดี
12 คลองมะไฟ 18 แก่งดินสอ นาดี
13 ผาสุขไพบูลย์ 1 สำพันตา นาดี
14 โพธิ์ศรี 2 สำพันตา นาดี
15 สารวนาราม 3 สำพันตา นาดี
16 บูรณะราษฎร์ศรัทธาทำ 4 สำพันตา นาดี
17 โคกกรจง 6 สำพันตา นาดี
18 โคกสว่าง 6 สำพันตา นาดี
19 หนองแหน 7 สำพันตา นาดี
20 ทุ่งสามัคคี 8 สำพันตา นาดี
21 ชะอม 2 สะพานหิน นาดี
22 ทุ่งวิจิตร 10 สะพานหิน นาดี
23 โพธาราม 2 ทุ่งโพธิ์ นาดี
24 ทุ่งแฝก 3 ทุ่งโพธิ์ นาดี
25 คลองปลาดุกลาย 6 ทุ่งโพธิ์ นาดี
26 ทับลาน 17 บุพราหมณ์ นาดี
อำเภอศรีมโหสถ
1 วัดสระมะเขือ 1 โคกปีบ ศรีมโหสถ
2 วัดพรหมเสนาราม 3 โคกปีบ ศรีมโหสถ
3 โคกปีบ 4 โคกปีบ ศรีมโหสถ
4 วัดม่วงขาว 5 โคกปีบ ศรีมโหสถ
5 วัดต้นโพธิ์ศรี 6 โคกปีบ ศรีมโหสถ
6 วัดหนองสะแก 8 โคกปีบ ศรีมโหสถ
7 วัดสระข่อย 1 โคกไทย ศรีมโหสถ
8 วัดสระมรกต 1 โคกไทย ศรีมโหสถ
9 วัดแสงสว่าง 2 โคกไทย ศรีมโหสถ
10 วัดหนองเกตุ 4 โคกไทย ศรีมโหสถ
11 วัดโป่งตะเคียน 5 โคกไทย ศรีมโหสถ
12 วัดโคกพนมดี 7 โคกไทย ศรีมโหสถ
13 วัดไผ่งาม 2 ไผ่ชะเลือด ศรีมโหสถ
14 วัดสนามพลี 4 ไผ่ชะเลือด ศรีมโหสถ
15 วัดราษฎร์รังสฤษดิ์ 1 คู้ลำพัน ศรีมโหสถ
16 คู้ลำพัน 3 คู้ลำพัน ศรีมโหสถ

ที่มา http://www.prachinburi.go.th/intranet/human$/secound.htm 

Tags : รายชื่อวัดในจังหวัดปราจีนบุรี (แยกเป็นรายตำบล)

view