สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ข้อควรปฏิบัติในการเข้าเยี่ยมชมวัด   
๑.แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ควรสวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว
หากสวมกระโปรงไม่ควรสวมกระโปรงสั้นเหนือเข่า
๒.พึงสำรวมกิริยามารยาทเมื่อเข้าภายในวัด
๓.ไม่ทำลายทรัพย์สินของวัด
๔.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัด
๕.ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัดอย่างเคร่งครัด

view