สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

๗ มิ.ย ๒๕๕๕ บทกลอนธรรมะ "อยู่บนสำเภาน้อย"

ขอเล่าที่มา ของบทกลอนธรรมะบทนี้

มีลูกศิษย์ท่านหนึ่งเขียนบทกลอนสอนธรรมลงไว้หนึ่งท่อน

ท่านพระครูภาวนาธรรมธารีได้เมตตา ช่วยจบบทกลอนสอนธรรมให้ไว้ดังนี้.....

 

ชื่อบทกลอนธรรมะ "อยู่บนสำเภาน้อย"

 

ลูกศิษย์แต่งไว้ ดังนี้ : 

ฝั่งข้างหน้า มีเกิดแก่ และเจ็บตาย  

มีวุ่นวาย มากมาย ทุกแห่งหน  

มีทุกข์ยาก มากมาย ร้ายเหลือทน  

รีบข้ามพ้น ฝั่งนี้ ดีดีเอย

 

ท่านพระครูภาวนาธรรมธารี เมตตามาจบบทกลอนธรรมะนี้ให้ว่า :

 

ฝั่งนี้นี่ มีเกิดแก่และเจ็บตาย

แสนวุ่นวาย เหนื่อยหน่าย ทั้งสับสน  

ทุกข์จริงหนอ ที่กรรมก่อ เกิดเป็นคน  

หากพ้นคน จะรู้ทุกข์ ได้อย่างไร

 

 

(ลูกศิษย์ท่านนั้นคือ คุณ สุพรรณี บุษหงษ์)

 

 

view