สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

๑๙ มิ.ย ๒๕๕๕

เล่าที่มาของบทกลอนสอนธรรม ปุจฉา-วิสัชชณา

ลูกศิษย์ คุณ สุพรรณี บุษหงษ์ มาเขียนกลอนถามเรื่อง อมตสุข สิ้นทุกข์ใจเป็นเช่นไร ?

ลูกศิษย์เขียนถามธรรมเป็นบทกลอน :

คำถาม : "อมตสุข" สิ้นทุกข์ใจเป็นเช่นไร

"อมต"สุข เป็นเช่นไร ให้รู้บ้าง  

มีเส้นทาง เส้นใด ให้ไปถึง  

"อมต"สุข เป็นเช่นไรเฝ้าคำนึง  

ขอรำพึง ไว้ที่ ตรงนี้เอย...

ท่านพระครูภาวนาธรรมธารี ได้เมตตาตอบคำถามธรรมะให้ดังนี้

 

อมตะสุข เป็นเช่นนี้ อย่ากังขา

จงตามมา จะชี้บอก ที่แห่งหน

อันที่ใด หากแม้น ไร้ตัวตน

ในบัดดล อมตะสุข จึงผุดมา

ยังมีข้อสงสัยตั้งคำถามเป็นบทกลอนไว้ ดังนี้

อมตะสุข" เป็นเช่นนี้ ยังกังขา  

ให้ตามมา จะชี้บอก ที่แห่งหน  

ต้องพ้นคน ใช่ไหม ไร้ตัวตน

ที่แห่งหน ที่ว่า..จะพาไป  

พระครูภาวนาธรรมธารี เมตตามาตอบให้ ดังนี้..

แม้นพ้นคน บ่อหาใช่ ไร้ตัวตน

หากยังวน เวียนว่าย ในภพสาม

กิเลสสิ้น ตัณหาดับ ประจักษ์ตาม

แดนนิพพาน ก็จะผุด ประดุจเงา

เริ่มที่หนึ่ง มีศีล เป็นรากฐาน

สมาธิตาม เติมแต่ง เป็นราศรี

ช่วยส่งเสริม บรรดา ปัญญามี

สมประดี "อมตสุข" พ้นทุกข์เอย

 

ลูกศิษย์ก็ตอบรับไว้ดังนี้..

ได้สดับ รับไว้ ไม่กังขา  

จะตามมา ติดติด ไม่คิดหนี

ต้องมีศีล สมาธิ ปัญญาดี  

เส้นทางนี้ ที่รอคอย ข้าน้อยไป.

จบบทครับ..

(ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรม สาธุ สาธุ สาธุ)

view