สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ข้อธรรม เรื่อง ศีล สมาธิ ปัญญา โดย ท่านพระครูภาวนาธรรมธารี 

ศีล เปรียบเป็นหิน บังกิเลสไว้

สมาธิ เปรียบเป็นหิน กดทับกิเลสไว้

ปัญญา สามารถขุดถอนรากกิเลสออกไปจนหมดสิ้น


view