สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

๑๑ มี.ค ๒๕๕๖

ธรรมะโดย ท่านพระครูภาวนาธรรมธารี เจ้าคณะตำบลโคกไม้ลาย เขต ๑ เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี


ทำกรรมฐาน ก็คือการทำความดีที่กาย วาจา ใจ อย่าไปรอว่าจะต้องไปทำกรรมฐานที่ตรงนั้นตรงนี้ ตรงใจนี่แหละจะถึงที่สุด มันป็นบุญเป็นกุศล รู้จักละวาง มันก็เป็นกรรมฐานไปเอง


๖ ม.ค ๒๕๕๖

"การปล่อยวาง" นั้นเป็นทุกขั้นตอนของการดำรงชีวิต คือให้ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ ให้รู้จักสิ่งที่จะกระทำ ให้รู้ว่ากำลังกระทำและรู้ผลของการกระทำนั้นๆ เมื่อกระทำแล้วจะเกิดความถึงพร้อม ทำไปวางไปจะได้ว่าง เหมือนกับเรากำลังเล่นรับลูกบอลเล็กๆ เรามีมืออยู่สองมือ ลูกบอลลูกแรกมาแล้วเราก็ตั้งใจรับด้วยมือข้างที่หนึ่ง ลูกบอลมาอีกก็รับด้วยมือข้างที่สอง พอลูกบอลลูกที่สามมาก็ต้องใช้มือที่ว่างอยู่รับ ปัญหาอยู่ที่ว่า "ไม่ยอมวาง" จึงไม่มืมือที่จะว่างรับ จึงต้องทำไปวางไปจะได้ว่าง.๔ เม.ย ๒๕๕๖


คราวใดที่เรากำลังทำความดีให้กับผู้อื่น คราวนั้นเป็นการทำความดีให้กับตนเอง ไม่ต้องไปรอว่าคนอื่นจะมาตอบแทนความดี เพราะสิ่งดีๆที่เราให้เขาไปล้วนออกมาจากใจของเรา มันให้แล้วก็มีความสุขแล้วจะไปหาอะไรข้างหน้าอีกเหนื่อยเปล่าๆ.


๑๒ เม.ย ๒๕๕๖ 


ปีใหม่ไทยอย่าอาลัยในเรื่องเก่า   เรื่องหน้าเล่ายังไม่มาอย่าหวั่นไหว 
ปัจจุบันมีอยู่เฝ้าดูไป                     เห็นอะไรเป็นไตรลักษณ์ประจักษ์จริง 
มีชีวิตอยู่ได้ถือมีโชค                    ทั้งทุกข์โศกสรวลเสแสนสุขสันต์ 
อันทุกสิ่งโลกล้วนไม่จีรัง               จงก่อธรรมให้บังเกิดประเสริฐใจ 
ธรรมทั้งหลายทำให้ชินเสพให้คุ้น จักค้ำจุนดวงจิตสว่างไสว 
ในเบื้องหน้ากายแตกดับลาลับไป  เป็นเชื้อไขมุ่งสู่พระนิพพาน.๔ เม.ย ๒๕๕๖

เมื่อเรากำลังเจริญสติอยู่ เจริญเมตตาอยู่ กระทำจิตให้สงบระงับอยู่ก็ได้ชื่อทำความดีให้กับผู้อื่น เมื่อจิตเราดีแล้วบุคคลผู้สัมผัสคลุกคลีเข้าใกล้ ย่อมได้รับความเย็น สุขสงบเฉกเช่นกับเราผู้เป็นเช่นนั้น.


๑๖ เม.ย ๒๕๕๖


"ฝึกอย่างไร เป็นอย่างนั้น ทำอย่างไร ได้อย่างนั้น" อยู่ที่ว่าเราทำไว้ในใจว่าอย่างไร แล้วเริ่มต้นทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้ ทำไปๆแล้วก็จะได้ผลตามเหตุที่ทำนั้นอย่างแน่นอน.

(ขออนุโมทนาสาธุภาพสวยๆจาก FaceBook เกือบเหมือน https://www.facebook.com/Gerbmean)


view