สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๑๗

  • ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ( ตอน ๑/๓)
  • 02/11/2013
  • 02/11/2013

๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (รวม ๕๕ ตอน)
Playlist : http://www.youtube.com/playlist?list=PL626A763697061E2E

view