สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ฟังธรรมก่อนนอน EP.12 เรื่อง จาคะบารมี โดยท่านพ่อลี

  • ท่านพ่อลี ธมฺมธโร วัดอโศการาม
  • 14/01/2018
  • 14/01/2018

เราฟังธรรมเพื่ออะไร ? การฟังธรรม ศึกษาธรรม เพื่อที่จะให้เข้าใจธรรมที่ละเอียด จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจตั้งแต่เบื้องต้น เพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องวิปัสสนาเป็นปัญญาขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนา อันทำให้บุคคลผู้รู้แจ้งสภาพธรรมสามารถที่จะดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉท ซึ่งกิเลสมีมากเหลือเกิน เพราะฉะนั้น ถ้าไม่มีปัญญาจริง ๆ ก็ไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้ การฟังธรรมทุกครั้ง ก็เพื่อให้เกิดความเห็นถูก ซึ่งเป็นปัญญา ติดตามข่าวสาร วัดอโศการาม ได้ที่ http://www.watasokaram.org/

view