สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

Posts Tagged " พิธีทำสังฆอุโบสถ "

พิธีทำสังฆอุโบสถ

พิธีทำสังฆอุโบสถ สังฆอุโบสถ เป็นธรรมเนียมของพระภิกษุตามพุทธบัญญัติ พระภิกษุทุกรูปต้องทำอุโบสถกรรมทุกกึ่งเดือ...

Tags :

view