สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

Posts Tagged " พิธีทำสามีจิกรรม "

พิธีทำสามีจิกรรม

พิธีทำสามีจิกรรม การทำสามีจิกรรม เป็นธรรมเนียมของสงฆ์อย่างหนึ่ง ที่ภิกษุสามเณรพึงทำความชอบต่อกันเพื่อความสาม...

Tags :

view