สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

Posts Tagged " สูตรว่าด้วยการสำรวมระวังอาสวะทุกชนิด (สัพพาสวสังวรสูตร) "

สัพพาสวสังวรสูตร

สัพพาสวสังวรสูตร สูตรว่าด้วยการสำรวมระวังอาสวะทุกชนิด พระผู้มีพระภาคประทับ ณ เชตวนารามของ อนาถปิณฑิก...

Tags :

view