สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)


๒๕ ต.ค.๒๕๖๓ ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓

๒๕ ต.ค.๒๕๖๓ ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓

 

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรีในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๒) กำหนดการ วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. ฉลอง...

อ่านต่อ
๒๑ พ.ย. ถึง ๖ ธ.ค.๒๕๖๓ โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบูรพกษัตราธิราชเจ้า รัชกาลที่ ๑-๙

๒๑ พ.ย. ถึง ๖ ธ.ค.๒๕๖๓ โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบูรพกษัตราธิราชเจ้า รัชกาลที่ ๑-๙

 

#โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพกษัตราธิราชเจ้า รัชกาลที่ ๑-๙ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรีระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิก...

อ่านต่อ
ติดต่อสอบถาม บวชเนกขัมมะ (นุ่งขาวห่มขาว)

ติดต่อสอบถาม บวชเนกขัมมะ (นุ่งขาวห่มขาว)

 

กัลยาณชนผู้สนใจเข้าอบรมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะ(นุ่งขาวห่มขาว)ทั้ง ชายหญิง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ กรุณาโทรแจ้งความประสงค์ได้โดยตรงที่ พระปลัดประทีป กิตฺติวณฺโณ (รองเจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ) เบอร...

อ่านต่อ
ค่ายอบรมณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕  วัดป่ามะไฟ

ค่ายอบรมณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕ วัดป่ามะไฟ

 

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ได้นำข้อมูลรายละเอียดกำหนดการของค่ายอบรมปฏิบัติธรรม มาลงไว้เป็นข้อมูลมาตรฐาน ดังรายการด้านล...

อ่านต่อ
๑-๙ ก.พ.๒๕๖๓ งานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๖๓

๑-๙ ก.พ.๒๕๖๓ งานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๖๓

● ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญ ● กิจกรรมจาริกประพฤติธุดงควัตรปฏิบัติธรรม ของพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาในงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๖๓ระหว่างวันที่ ๑ - ...

อ่านต่อ
สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ ๙ วัน ๙ คืน ๙ พระสูตร (ปีที่ ๒๑)

สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ ๙ วัน ๙ คืน ๙ พระสูตร (ปีที่ ๒๑)

 

"ขอเชิญพุทธศาสนิกชน"ร่วมสวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ ๙ วัน ๙ คืน ๙ พระสูตร (ปีที่ ๒๑)ณ วัดป่ามะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรีตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓จัดโดย :- วัดป่ามะไฟ- อง...

อ่านต่อ
๑๓ ก.ย.๒๕๖๒ ขอเชิญร่วมพิธีถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๕๗ ปี   พระครูภาวนาธรรมธารี วิ.  รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี  เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ  ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

๑๓ ก.ย.๒๕๖๒ ขอเชิญร่วมพิธีถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๕๗ ปี พระครูภาวนาธรรมธารี วิ. รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมพิธีถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๕๗ ปี พระครูภาวนาธรรมธารี วิ. รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมื...

อ่านต่อ
๒๓ พ.ย.-๘ ธ.ค.๒๕๖๒ ขอเชิญร่วมบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๒๓ พ.ย.-๘ ธ.ค.๒๕๖๒ ขอเชิญร่วมบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

"บวชถวายพระราชกุศล" ขอเชิญร่วมบรรพชาอุปสมบท ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี แห่งที่ ๕ (วัดป่ามะไฟ ต...

อ่านต่อ
๓ พ.ย.๒๕๖๒ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีสร้างหลังคาศาลาหลวงพ่อองค์ดำ

๓ พ.ย.๒๕๖๒ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีสร้างหลังคาศาลาหลวงพ่อองค์ดำ

 

ยอดกฐินวัดป่ามะไฟ ๒,๐๐๕,๙๙๙ บาท --------------------------- ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรีในวันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (ขึ้น ...

อ่านต่อ

*


ถึงกับต้องคร่าแขนกันออกไป

ถึงกับต้องคร่าแขนกันออกไป    

อดีตกรรมของเปรตนั้น

อดีตกรรมของเปรตนั้น

ปุพเพปณิธาน

ปุพเพปณิธาน

ได้รับสาธุการจากพระศาสดา

ได้รับสาธุการจากพระศาสดา 

ผู้เจียมตน

ผู้เจียมตน

ผู้ใคร่ต่อการศึกษา

ผู้ใคร่ต่อการศึกษา

ผู้เลิศทางศรัทธา

ผู้เลิศทางศรัทธา

ผู้เลิศทางธุดงคคุณ

ผู้เลิศทางธุดงคคุณ

ผ้าขี้ริ้วกับช่อดอกไม้

ผ้าขี้ริ้วกับช่อดอกไม้

กรรมบังไว้

กรรมบังไว้

ผลกรรม

ผลกรรม

พระมหาโมคคัลลานะกับโกสิยเศรษฐี

พระมหาโมคคัลลานะกับโกสิยเศรษฐี 

บรรลือสีหนาท

บรรลือสีหนาท

เหมือนมารดาผู้ให้เกิด

เหมือนมารดาผู้ให้เกิด 

กับพระสุธรรมเถระ

กับพระสุธรรมเถระ 

พระธรรมเสนาบดีกับยอดพระธรรมกถึก

พระธรรมเสนาบดีกับยอดพระธรรมกถึก   

สงเคราะห์ญาติด้วยน้ำใจอันงาม

สงเคราะห์ญาติด้วยน้ำใจอันงาม

เรวัตกุมารกับโลกียสุข

เรวัตกุมารกับโลกียสุข

.ประกาศความเลื่อมใสของตนต่อพระศาสดา

ประกาศความเลื่อมใสของตนต่อพระศาสดา

นางสูจิมุขีและอันตรายจากลาภฯ

นางสูจิมุขีและอันตรายจากลาภฯ

อุปฌาย์องค์แรกในญัตติจตุตถกรรม

อุปฌาย์องค์แรกในญัตติจตุตถกรรม

พระธรรมเสนาบดีกับซัมพุปริพพาชิกา

พระธรรมเสนาบดีกับซัมพุปริพพาชิกา

ทุกข์ในรูปแห่งสุข

ทุกข์ในรูปแห่งสุข

ความรู้ของคนพาล

ปลดแอก

ปลดแอก

หญ้าสดในทะเลทราย

หญ้าสดในทะเลทราย

บัวเหนือน้ำ

บัวเหนือน้ำ 

มอบตนให้แก่ธรรม

มอบตนให้แก่ธรรม

ผู้มีจิตเสมอในชนทั้งปวง

ผู้มีจิตเสมอในชนทั้งปวงคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี

หนังสือตามรอยหลวงปู่ภูกุ้มข้าว (ฉบับปฐมบท) หลวงปู่ไดโนเสาร์

หนังสือตามรอยหลวงปู่ภูกุ้มข้าว (ฉบับปฐมบท) หลวงปู่ไดโนเสาร์

เสียงอ่านหนังสือ ตามรอยหลวงปู่ภูกุ้มข้าว https://www.youtube.com/playlist?list=PL-KIQMUef9kEIVdMYP4NeK4uovtoxlGkS เป็น บันทึกธรรมคำสอนของ พระญาณวิสาลเถร (หา สุภโร) เจ้าอาวา...

อ่านต่อ
๑๐๐ คำสอนของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช

๑๐๐ คำสอนของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช

ดาวโหลดพระประวัติฉบับเต็มได้ที่ลิงค์ http://www.watpamafai.org/index.php?mo=21&detail&fid=140774&catid=7368 พระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถือบรรพช...

อ่านต่อ
(ตอน ๔) ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

(ตอน ๔) ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขอขอบคุณที่มา  https://www.facebook.com/pages/Sangpothiyan-team/173090392839202

อ่านต่อ
๑๐๐ พระเถราจารย์และข้อธรรมปฏิปทาขององค์ท่าน

๑๐๐ พระเถราจารย์และข้อธรรมปฏิปทาขององค์ท่าน

๑๐๐ พระเถราจารย์และข้อธรรมปฏิปทาขององค์ท่าน (ขอขอบคุณวารสารฉบับที่ ๑๐๐ ของ มูลนิธิบ้านอารีย์)   ดาวโหลดเอกสารได้ที่ http://www.watpamafai.org/index.php?mo=21&detail&fid=140315&a...

อ่านต่อ
ปาฐกถาธรรม เรื่อง ความมหัศจรรย์ของลมหายใจ โดย พระปิยโสภณ

ปาฐกถาธรรม เรื่อง ความมหัศจรรย์ของลมหายใจ โดย พระปิยโสภณ

ปาฐกถาธรรม เรื่อง ความมหัศจรรย์ของลมหายใจ ณ ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก โดย พระ ปิยโสภณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2555http://www.trueplookpanya.com/true/ethic_detail.php?cms_...

อ่านต่อ
หลักธรรมคำสอนสำหรับผู้บริหาร

หลักธรรมคำสอนสำหรับผู้บริหาร

หลักธรรมคำสอนสำหรับผู้บริหาร เพื่อการทำงานการดำเนินชีวิตอย่างสมดุลและมีความสุข โดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ  พระธรรมฑูตสายสหรัฐอเมริกาและยุโรป อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชิคาโก หลักธรรมคำสอนสำหรับ...

อ่านต่อ
พระพรหมคุณาภรณ์

พระพรหมคุณาภรณ์

พระพรหมคุณาภรณ์

อ่านต่อ
ชยสาโรภิกขุ

ชยสาโรภิกขุ

ชยสาโรภิกขุ

อ่านต่อ
พระไพศาล วิสาโล

พระไพศาล วิสาโล

พระไพศาล วิสาโล

อ่านต่อ
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

ท่านปัญญานันทภิกขุ

อ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติธรรมของพระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

แนวทางปฏิบัติธรรมของพระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

แนวทางปฏิบัติธรรมของพระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล) 1. คำปรารภหลวงปู่ดูลย์ อตุโล เป็นศิษย์รุ่นแรกสุดของท่านอาจารย์มั่นภูริทัตตเถร ภายหลังจากท่านออกเดินธุดงค์จนสิ้นธุระในส่วนขององค์ท่านแล้ว ท่านได...

อ่านต่อ
หลวงพ่อพุทธทาส (ตอน ๓)

หลวงพ่อพุทธทาส (ตอน ๓)

หลวงพ่อพุทธทาส (ตอน ๓)

อ่านต่อ
หลวงพ่อพุทธทาส (ตอน ๒)

หลวงพ่อพุทธทาส (ตอน ๒)

หลวงพ่อพุทธทาส (ตอน ๒)

อ่านต่อ
หลวงพ่อพุทธทาส (ตอน ๑)

หลวงพ่อพุทธทาส (ตอน ๑)

หลวงพ่อพุทธทาส

อ่านต่อ
(ตอน ๓) ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

(ตอน ๓) ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

(ตอน ๓) ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

อ่านต่อ

..