สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เจ้าคณะภาค ๑๒

เจ้าคณะภาค ๑๒

จังหวัดในเขตปกครองระดับภาค (มหานิกาย) ภาค ๑๒ มี ๔ จังหวัด  ได้แก่  ปราจีนบุรี, นครนายก, ฉะเชิงเทรา, สระแก้ว

(พระเทพรัตนมุนี) วัดสระเกศ เจ้าคณะภาค ๑๒

พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย) รองเจ้าคณะภาค ๑๒

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ

ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะภาค ๑๒ 

(พระราชเวที) วัดโพธิ์ รองเจ้าคณะภาค ๑๒

พระราชเวที (สุรพล ชิตญาโณ)

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค ๑๒

Tags : เจ้าคณะภาค ๑๒

view